Praktisk informasjonReglement

Reglement

På GalaxeLAN har vi noen regler som alle deltakere må følge. Det er viktig at du leser nøye gjennom disse før du kjøper billetter.

 1. Betalte billetter refunderes ikke.
 2. Bruk av fysisk eller psykisk vold fører til utestengelse fra arrangementet.
 3. GalaxeLAN er ikke ansvarlig for eventuelle tap av eiendeler. All form for tyveri blir politianmeldt. Vi anbefaler å merke eiendeler med vannfast tusj.
 4. Hvis du er uheldig og søler noe, vennligst ta kontakt med Crew så fort som mulig og vis hva og hvor du sølte. Dette er viktig slik at ikke dyrt utstyr går tapt.
 5. Alt elektrisk utstyr utenom PCen, TV eller spillkonsoll er forbudt å bruke under LANet da det er begrenset med strøm. Mobilladere og andre ladere er tillatt.
 6. Nedlastning eller oppbevaring av barnepornografisk eller generelt pornografisk materiale er strengt forbudt.
 7. Soving utenfor angitte sovesaler skjer på eget ansvar! Kontakt Crew for å bli henvist til dedikerte avlukkede soveplasser.
 8. Dette er et rusfritt arrangement, all bruk og salg av rusmidler er STRENGT forbudt.
 9. Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt. Berusede personer vil bli tatt hånd om av vakter.
 10. Det er påbudt med headset eller annen form for ”øretelefoner”. Det vil si at du ikke får bruke noen for form høyttalere.
 11. Alle førsøk på tyveri eller hærverk vil bli politianmeldt umiddelbart.
 12. Røyking skal ikke under noen omstendigheter foregå inne i lokalet. Kontakt Crew for henvisning til røykeplasser.
 13. Alle deltagere/besøkende er pliktig til å følge reglene og GalaxeLANs Crews beslutninger. Det er deltageren/besøkendes plikt og holde seg oppdatert på reglene da disse kan endres underveis.
 14. Forsøk på all form for datakriminalitet er strengt forbudt.
 15. Hvis en deltaker/besøkende blir kastet ut grunnet regelbrudd vil de ikke få refundert inngangsavgiften.
 16. Hvis internett eller strøm skulle bli utilgjengelig vil ikke billetter/inngangsavgift bli refundert.
 17. Skade på arrangørs utstyr, uansett årsak, skal erstattes av vedkommende som forårsaket skaden.
 18. Arrangør kan hvis nødvendig sette ned premiepotten i konkuranser ned for å forhindre underskudd.
 19. Anvisninger fra Crew skal følges.
 20. Det skal bare være en tilgjengelig nettverksport pr plass, ønsker man fler må man bestille flere plasser. Det er heller ikke, av sikkerhetsmessige årsaker, tillatt å koble inn ekstra nettverksutstyr i GalaxeLAN sine nettverk.
 21. Alle maskiner MÅ ha det nyeste antivirus + oppdateringer innstallert. Det vil si at maskinene også skal være virus-/spywarefri før de kan kobles opp mot nettverket.
 22. Bordswitcher/annet utstyr som tilhører Galaxelan skal ikke flyttes på eller tukles med.
 23. Galaxelan reserverer seg retten til å stenge ute brukere fra nettverket uten forvarsel. Gjentatt misbruk kan føre til utkastelse.
 24. Det er en nedre aldersgrense på 12 år. Alle under 16 må ha samtykkeskjema fra foreldre. Last ned her.
 25. På GalaxeLAN gjelder norske lover.